Freedom Planet
Reset Wachtwoord
Privacy

STICHTING NEDERLANDERS OVERZEE

"Hulp voor Nederlanders buiten Europa"

 De stichting heeft ten doel:Hulp voor Nederlanders buiten Europa, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van hulp aan gedetineerden, scholing, ouderen, zieken, eenzamen, alsmede het bieden van hulp bij maatschappelijke problemen, (zorg)verzekeringen en hulp in het algemeen voor Nederlanders buiten Europa.  Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;c. subsidies;d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;e. opbrengsten van activiteiten van de stichting;f. alle andere baten.Het bezoeken van het netwerk is gratis en geeft toegang tot het nieuws, leden, artikelen, downloaden van bestanden, maken van blogs en het bekijken van advertenties, evenementen en website’s van leden.Een sociaal maatschappelijk netwerk met Nederlandstalige specialisten op het gebied van o.a. belastingen, visa, rechtshulp, verzekeringen, makelaar, maatschappelijk werk.Forums, clubs stichtingen en verenigingen kunnen ook kosteloos gebruik maken van S.N.O. om hun diensten aan te bieden zoals website promotie, maken van evenementen en het plaatsen van advertenties.  Stichting Nederlanders Overzee  k.v.k – nummer 66027195